Finn behandler!

Akershus60.5168/10.7556/7/roadmap

Aust-Agder58.998/8.355/7/roadmap

Grimstad

Buskerud60.4681/8.87695/0/roadmap

Hedmark61.4703/11.7114/0/roadmap

Hordaland60.3106/6.29517/0/roadmap

Møre og Romsdal62.659/7.31689/0/roadmap

Nord-Trøndelag64.3874/12.3926/0/roadmap

Nordland67.0503/14.7656/0/roadmap

Oppland61.4388/9.51416/0/roadmap

Oslo59.88/10.795/0/roadmap

Rogaland59.0151/6.17981/0/roadmap

Sør-Trøndelag63.1544/10.2832/0/roadmap

Telemark59.542/9.008/0/roadmap

Troms69.419/19.5337/0/roadmap

Vest-Agder58.6341/7.23999/0/roadmap

Vestfold59.523/10.398/0/roadmap

Østfold59.5/11.299/0/roadmap

Potensiell behandler?

Har du faglig kompetanse og erfaring til bli en Swiss DolorClast® trykkbølgebehandler i Norge?

Ønsker du ü utvide ditt terapitilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager?

Trykkbølgebehandling med topp utstyr fra sveitsiske Electro Medical Systems® kan vĂŚre et meget godt alternativ for deg og pasientene dine!

Ta kontakt med daglig leder Egill Knag i enimed.no for mer informasjon om dine muligheter i det norske markedet.

Les mer
Electro Medical Systems
Visste du at: trykkbølgebehandling av hÌlsporer gir meget gode resultater?

Trykkbølgebehandling og idrettsskader

Tradisjonelt har radial trykkbølgebehandling vært benyttet på kroniske plager, gjerne slike som pasienten allerede har forsøkt en rekke forskjellig behandlingsformer på – uten særlig effekt. Etter som stadig flere bruker trykkbølgebehandling, er metoden testet på flere tilstander inkludert skader og plager knyttet til sport og idrett.

Mye tyder pü at trykkbølgebehandling kan ha langt bedre effekt pü ferskere og mer akutte plager. Sports- og idrettsskader rammer sÌrlig sener og bünd i leddnÌre omrüder. Dersom en slik skade bare har langsom bedring, ser behandlingen ut til ü kunne püskynde ytterligere bedring effektivt. Trykkbølgebehandlingen gjennomføres som ved de kroniske tilstandene.

Idrettsskader - hva er det?

Idrettsskader er først og fremst skader som oppstår i tilknytning til trenings- eller konkurranseaktiviteter i sportslig sammenheng. De aller fleste idrettsskader er det vi kaller bløtdelsskader. Skadene kan oppstå akutt, men det er minst like vanlig med belastningsskader, dvs. skader som oppstår over tid når belastningen er større enn det en gitt struktur kan tåle. I teknisk forstand ville vi ha snakket om materialtretthet. Med bløtdelsskader menes vevsskader som oppstår i muskler, sener og leddbånd, spontant – eller også over noe tid.

Mange av de typiske og mest vanlige idrettsskadene er lette skader som normalt vil gü over av seg selv. Denne prosessen kan imidlertid ta flere uker og ofte müneder om den ikke støttes av riktig behandling og / eller tilpasset trening. Ved rask førstehjelp, diagnostisering og oppfølging blir skadetiden vanligvis kortere.

Idrettsskader - hva er typiske symptomer?

Idrettsskader har de samme kjennetegnene som andre akutte bløtdelsskader: Hevelse og blødning lokalt i vevet og reduksjon eller opphør av spesifikk funksjonsevne. Ved skader i overflatenÌre strukturer sees rødme i huden. Likedan kan en kjenne økt overflatetemperatur i omrüdet.

Idet skaden skjer merkes en akutt smerte av større eller mindre grad, men vanligvis gür denne over for en stund. I selve skadeøyeblikket kan akutte, store smerter bidra til dramatisk opplevelse av skadens størrelse. Etter noen timer kommer økende hevelse, ømhet, stivhet, smerter og intuitiv motvilje mot spesifikke bevegelser av den skadede kroppsdelen. Det er ikke uten videre enkelt ü si noe om omfanget av skaden. Det er en fordel om en akutt skade kan undersøkes rakest mulig. Belastningsskader er pü sett og vis mer tilgjengelig for vurdering.

Jeg er skadet - hva gjør jeg

Om du skader deg i konkurranse (lagspill, for eksempel), bør du avslutte aktiviteten dersom du ikke lenger kan yte maksimal innsats. Dette er et prinsipielt klokt valg, men det er viktig at du formidler dette til leder / trener om slike inngür i situasjonen. Er du alene, bør du avslutte treningsaktivitet og roe ned slik dette best kan gjøres ved skader, eventuelt dersom du ikke kan yte maksimalt. Fortsetter du, kan du komme opp i situasjoner med belastning som forverrer skaden; slik kan en liten skade bli langt mer alvorlig enn nødvendig og eventuelt ødelegge en hel sesong.

Hvordan kan jeg forebygge at jeg fĂĽr idrettsskade?

Skader er noe man mü regne med innenfor all sport og idrett. God kondisjon, teknikk og styrke samt riktig oppvarming og hensiktsmessig utstyr vil kunne hindre mange skader. Rolig oppvarming med tøyninger av sentrale og viktige muskler er viktig før trening og konkurranser. Etter trening og konkurranser er det viktig med skikkelig uttøyning av muskulatur som har vÌrt involvert i aktiviteten.

Bør jeg gü til lege dersom jeg har en idrettsskade?

Opplevelsen av akutte og mer belastningspregede smerter under idrettslig aktivitet, vil selvsagt variere. De fleste av oss har en fornemmelse av skadegraden. Dersom en skade gir sterke smerter, fører til unormal stilling i ledd eller der man ikke kan bruke den skadede kroppsdelen, bør en raskt kontakte lege.

Er det noe jeg selv kan gjøre for ü bli bedre?

Førstehjelpsbehandlingen er viktig ved alle akutte idrettsskader og er i prinsipp som ved andre akutte skader. Den bestür i rask nedkjøling av skadestedet, trykkbandasje rundt skadestedet og i ü holde det i ro og høyt (elevert) det første døgnet. Nedkjølingen i form av en kuldepakning eller en ispose demper smerte og blødning / hevelse. En hünd eller fot kan ogsü settes ned i kaldt vann. Nedkjølingen bør vare minst 30 minutter eller lengre ved skader i lür og legg.

Til trykkbandasje bruker man et elastisk bind av god kvalitet. Dette surres rundt skadestedet, men ikke for stramt. Pass pü at huden nedenfor ikke blir blülig eller mister følelsen.

Belastningsskader knyttet til idrett krever en annen tilnÌrming. Grundig diagnose basert pü funksjonsundersøkelser / biomekaniske analyser og funksjonssmerter danner grunnlaget for medisinske og terapeutiske tiltak og oppfølging. Her vil opptrening av funksjonalitet, styrke og dynamisk utholdenhet vÌre deler av et helhetlig rehabiliteringsopplegg.

Hvor fort blir man bra av en idrettsskade?

Dersom det utføres rask og riktig førstehjelp med nedkjøling, trykkbandasje og ro av skadestedet, vil du allerede neste dag kunne registrere begynnende bedring. For ü komme raskt i gang med trening, bør en søke rüd hos lege eller fysioterapeut som har erfaring med idrettsskader. Korrekt diagnose og et treningsopplegg tilpasset den enkelte er viktige forutsetninger for effektiv restitusjon.

Tips en venn!

Visste du at: trykkbølgebehandling av hÌlsporer gir meget gode resultater?
xhtml
css

Tlf: +47 905 81 557 - Adr: Tveterlia 2, 1344 Haslum, Norge - E-post: info@ergomove.no - Webside: www.trykkbølgebehandling.no

Tekniske spørsmül/kommentarer: webmaster@ergomove.no

Copyright ©2005 - 2017 - Ergomove AS

All informasjon pü www.trykkbølgebehandling.no er laget for ü gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk rüd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege/helsepersonell. Ergomove AS er uten ansvar for innholdet pü eksterne websteder det er lenket til.